Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KP PSP BĘDZIN


 
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

 

st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Spera

telefon: Sekretariat: (32) 267 - 56 - 83, (32) 294 -45 - 50

             Centrala: (32) 267 - 50 - 31 do 33

fax: (32) 762 - 21 - 57

email: kpbedzin@op.pl

 

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. od 13:00 do 15:00

 

Zadania i kompetencje Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP:

 • kierowanie pracą Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, 
 • organizowanie na terenie powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), 
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu poprzez Stanowisko Kierowania, 
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych, 
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego, 
 • planowanie i organizowanie ćwiczeń dla jednostek KSRG, 
 • nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej, 
 • nadzór nad opracowywaniem zamierzeń i realizowaniem zadań w zakresie przygotowań obronnych Komendy, 
 • analizowanie systemu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu, 
 • przygotowanie projektów porozumień i umów z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami i strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
 • przygotowanie analiz i wniosków w sprawach tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo-gaśniczych, 
 • nadzór i kontrola gotowości operacyjnej jednostek włączonych do KSRG, 
 • zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania, 
 • planowanie i wdrażanie systemów komputerowych, łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu, 
 • organizowanie współpracy z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia działań ratowniczych, 
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów, 
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek KSRG w sprzęt ratowniczy, środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory i przedstawianie wniosków w tym zakresie, 
 • współdziałanie z komendami gminnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
 • organizowanie powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu powiatu, 
 • przygotowanie i opracowanie materiałów dla Powiatowego Zespołu d/s Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, 
 • nadzorowanie, koordynowanie i kontrola całokształtu działań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w zakresie wykonywanych działań.

Ponadto Zastępca Komendanta Powiatowego zastępuje Komendanta Powiatowego w czasie jego nieobecności w zakresie:

 • kierowania Komendą Powiatową, 
 • odpisywania pism i decyzji (za wyjątkiem decyzji personalnych dot. służby strażaków, zatrudnienia i zwalniania pracowników cywilnych oraz zobowiązań majątkowych i finansowych), 
 • podpisywanie list płac, należności rachunków, przelewów i czeków bankowych, podpisywanych uprzednio przez Główną Księgową, 
 • udzielanie urlopów strażakom i pracownikom cywilnym.

Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

 • Wydział Operacyjny z wyłączeniem zagadnień dotyczących spraw obronnych, 
 • Sekcję Kwatermistrzowsko – Techniczną, 
 • Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą.

 

 

   

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:7176
Treść wprowadził(a): Mroźla Jarosław, 2018-05-16 20:15:08
Treść wytworzył(a): Jarosław Mroźla, 2013-01-01 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-11 15:49:30