Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KP PSP BĘDZIN


Struktura organizacyjna 

       

      W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują sie symbolami:

 • Wydział Operacyjny - symbol PR;
 • Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza - symbol PZ;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych - symbol PO;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych - symbol PK;
 • Sekcja Finansów - symbol PF;
 • Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna - symbol PT;
 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza - symbol PJRG

 

Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

 • Wydział Operacyjny w zakresie spraw obronnych;
 • Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych;
 • Sekcja Finansów.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

 • Wydział Operacyjny z wyłączeniem zagadnień dotyczących spraw obronnych;
 • Sekcję Kwatermistrzowsko – Techniczną;
 • Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą;

oraz pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i przy znakowaniu spraw i akt posługuje się symbolem PN.

 

 

 Schemat struktury organizacyjnej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

schemat organizacyjny 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3253
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2016-04-20 18:15:33
Treść wytworzył(a): Marcin Król, 2009-07-17 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-04-17 10:11:00