Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KP PSP BĘDZIN


Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-06-18 10:56:38Kompetencje Zastępcy Naczelnika Wydziału do spraw TechnicznychMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-06-18 10:56:33Kompetencje Zastępcy Naczelnika Wydziału do spraw Organizacyjno-KadrowychMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-06-18 10:56:29Kompetencje Zastępcy Naczelnika Wydziału do spraw Operacyjno-SzkoleniowychMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-06-18 10:56:24Kompetencje Zastępcy Naczelnika Wydziału do spraw KwatermistrzowskichMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-06-18 10:56:16Kompetencje Zastępcy Naczelnika Wydziału do spraw Kontrolno-RozpoznawczychMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-06-18 10:56:08Kompetencje Zastępcy KomendantaMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-06-18 10:55:59Kompetencje Naczelnika Wydziału do spraw TechnicznychMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-06-18 10:55:54Kompetencje Naczelnika Wydziału do spraw Operacyjno-SzkoleniowychMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:08:13Wyniki naboru kandydatów do służby cywilnejMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:08:06ZadaniaMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:08:01Zadania Sekcji Kontrolno – RozpoznawczejMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:07:55Zakres zadań Powiatowego Stanowiska KierowaniaMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:07:50Zakres zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Bezpieczeństwa i Higieny PracyMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:07:45Zakres zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Doradztwa PersonalnegoMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:07:41Zakres zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw ObronnychMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:07:36Zakres zadań Sekcji do spraw FinansówMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:07:31Zakres zadań sekcji kwatermistrzowskiej i technicznejMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:07:25Zakres zadań Wydziału do spraw Kontrolno-RozpoznawczychMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:07:21Zakres zadań Wydziału do spraw KwatermistrzowskichMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:07:15Zakres zadań Wydziału do spraw Operacyjno-SzkoleniowychMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:07:10Zakres zadań Wydziału do spraw Organizacyjno-KadrowychMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:06:44Ogłoszenia o wynikach przetargówMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:06:40Ogłoszenia o wynikach przetargówMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:06:30Ogłoszenia o przetargachMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
2018-05-29 00:06:25Ogłoszenia o przetargachMroźla JarosławUsunięcie dokumentu
Drukuj wszystkie strony    Strona początkowa    Strona końcowa    Wersja do druku