Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KP PSP BĘDZIN


 
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych

 

 

Starszy Inspektor ds. Organizacyjnych

mgr Monika Gwóźdź

telefon: (32) 267 – 56 – 83
             (32) 294 – 45 – 50

fax: (032) 762 - 21 - 57

email: kpbedzin@op.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Organizacyjnych:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej,
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego,
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego,
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej,
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej,
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej,
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej,
 • prowadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3106
Treść wprowadził(a): Mroźla Jarosław, 2017-04-02 09:55:43
Treść wytworzył(a): Jarosław Mroźla, 2009-03-10 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-04-13 14:40:06