KP PSP w BĘDZINIE

Rejestry i ewidencje

 

     W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie prowadzone są następujace ewidencje i rejestry: 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych oraz Samodzielne Stanowisko pracy ds. Organizacyjnych:

 • ewidencja zatrudnionych strażaków,
 • ewidencja strażaków i pracowników zwolnionych,
 • ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja zwolnień lekarskich,  
 • rejestr kancelaryjny,
 • rejestr legitymacji służbowych, 
 • rejestr kontroli zewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków, 
 • rejestr wydanych decyzji, rozkazów i zarządzeń Komendanta Powiatowego,
 • rejestr pieczęci i stempli,
 • rejestr odznaczeń,
 • rejestr kontroli sanitarnej, 
 • rejestr upoważnień do nakładania mandatów karnych,
 • rejestr delegacji służbowych. 

Sekcja kontrolno - rozpoznawcza:

 • ewidencja podmiotów podlegających kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Sekcja ds. Finansów:

 • rejestr wydatków budżetowych,
 • rejestr dochodów budżetowych,
 • rejestr wydatków kasowych,
 • rejestr list płac,
 • rejestr faktur,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zakupów.

Sekcja Kwatrmistrzowsko - Techniczna:

 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr eksploatacji nieruchomości,
 • rejestr kart mundurowych i ekwipunku specjalnego,
 • rejestr pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe,
 • rejestr środków trwałych,
 • rejestr majątku,
 • rejestr przyjęcia i przekazania sprzętu,
 • ewidencja kartotek mieszkaniowych strażaków i emerytów,
 • rejestr kart drogowych,
 • rejestr wyjazdów służbowych,
 • rejestr prac remontowych samochodów i sprzętu,
 • rejestr samochodów i sprzętu,
 • rejestr kart drogowych,
 • rejestr pracy sprzętu silnikowego.

Wydział Operacyjny:

 • ewidencja zdarzeń,
 • ewidencja podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
 • rejestr wyszkolenia członków OSP powiatu będzińskiego.