KP PSP w BĘDZINIE
Podstawa prawna działania

 

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, stanowiąca aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne: 

  • Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Ustaw Numer 147, pozycja 1230 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami),
  • Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw Numer 81, pozycja 351 z późniejszymi zmianami),
  • Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego.