Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KP PSP BĘDZIN


Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
 
 
st.kpt. mgr inż. Szymon Gwóźdź

telefon: Sekretariat: (32) 267 - 56 - 83, (32) 294 -45 - 50

             Centrala: (32) 267 - 50 - 31 do 33

fax: (32) 294 – 45 – 46

email: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. od 13:00 do 15:00

 

Zadania i kompetencje Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP:

 • kierowanie pracą Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego,
 • organizowanie na terenie powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG),
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu poprzez Stanowisko Kierowania,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 • planowanie i organizowanie ćwiczeń dla jednostek KSRG,
 • nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
 • nadzór nad opracowywaniem zamierzeń i realizowaniem zadań w zakresie przygotowań obronnych Komendy,
 • analizowanie systemu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu,
 • przygotowanie projektów porozumień i umów z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami i strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 • przygotowanie analiz i wniosków w sprawach tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 • nadzór i kontrola gotowości operacyjnej jednostek włączonych do KSRG,
 • zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania,
 • planowanie i wdrażanie systemów komputerowych, łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu,
 • organizowanie współpracy z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów,
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek KSRG w sprzęt ratowniczy, środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory i przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 • współdziałanie z komendami gminnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu powiatu,
 • przygotowanie i opracowanie materiałów dla Powiatowego Zespołu d/s Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa,
 • nadzorowanie, koordynowanie i kontrola całokształtu działań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w zakresie wykonywanych działań.

Ponadto Zastępca Komendanta Powiatowego zastępuje Komendanta Powiatowego w czasie jego nieobecności w zakresie:

 • kierowania Komendą Powiatową,
 • odpisywania pism i decyzji (za wyjątkiem decyzji personalnych dot. służby strażaków, zatrudnienia i zwalniania pracowników cywilnych oraz zobowiązań majątkowych i finansowych),
 • podpisywanie list płac, należności rachunków, przelewów i czeków bankowych, podpisywanych uprzednio przez Główną Księgową,
 • udzielanie urlopów strażakom i pracownikom cywilnym.

 Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

 • Wydział Operacyjny w zakresie zadań operacyjnych i szkoleniowych;
 • Sekcję Kwatermistrzowsko-Techniczną;
 • Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:7426
Treść wprowadził(a): Mroźla Jarosław, 2019-04-17 16:20:18
Treść wytworzył(a): Jarosław Mroźla, 2013-01-01 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-17 16:19:54