KP PSP w BĘDZINIE

Struktura organizacyjna

       

      W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują sie symbolami:

 • Wydział Operacyjno - Szkoleniowy - symbol PR;
 • Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza - symbol PZ;
 • Sekcja Organizacyjno - Kadrowa - symbol POK;
 • Sekcja Finansów - symbol PF;
 • Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna - symbol PT;
 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza - symbol PJRG;
 • Stanowisko ds. BHP - symbol - PB;
 • Specjalista ochrony danych - symbol SOD.

 

Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

 • Wydział Operacyjno - Szkoleniowy w zakresie spraw obronnych;
 • Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza;
 • Sekcja Organizacyjno - Kadrowa;
 • Sekcja Finansów;
 • Stanowisko ds. BHP;
 • Specjalista ochrony danych.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

 • Wydział Operacyjno - Szkoleniowy z wyłączeniem zagadnień dotyczących spraw obronnych;
 • Sekcję Kwatermistrzowsko – Techniczną;
 • Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą;