Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KP PSP BĘDZIN


Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2019-05-29 10:58:58OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2019-05-17 10:33:08SPRAWOZDANIA FINANSOWEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2019-05-17 10:31:09Kopia Tabela 2.3 Przychodykoszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystapiły incydentalnie.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 10:30:51SPRAWOZDANIA FINANSOWEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2019-05-17 10:29:56SPRAWOZDANIA FINANSOWEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2019-05-17 10:29:34SPRAWOZDANIA FINANSOWEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2019-05-17 10:05:57SPRAWOZDANIA FINANSOWEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2019-05-17 09:53:18Kopia Tabela 2.3 Przychodykoszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystapiły incydentalnie.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:53:08Kopia Tabela 2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:52:58Kopia Tabela 2.1 Odpisy aktualizujace wartośc zapasów.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:52:37Kopia Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:52:26Kopia Tabela 1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:52:14Kopia Tabela 1.13 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:52:03Kopia Tabela 1.12 Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:51:53Kopia Tabela 1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:51:43Kopia Tabela 1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:51:33Kopia Tabela 1.9 Zobowiązania według okresów wymagalności.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:51:18Kopia Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:51:10Kopia Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:51:00Kopia Tabela 1.6 Wartość posiadanych papierów wartościowych.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:50:52Kopia Tabela 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:50:41Kopia Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.pdfMroźla JarosławUsunięcie pliku
2019-05-17 09:49:30Kopia Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:49:18Kopia Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
2019-05-17 09:48:55Kopia Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.pdfMroźla JarosławDodanie pliku
Drukuj wszystkie strony    Strona początkowa    Strona końcowa    Wersja do druku