KP PSP w Będzinie

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2020-11-12 08:26:59KOMENDANT POWIATOWYMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-11-12 08:26:53KOMENDANT POWIATOWYMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-10-26 14:55:19KP PSP w BędzinieMroźla JarosławAktualizacja ustawień BIP
2020-10-26 14:54:11KP PSP w BędzinieMroźla JarosławAktualizacja ustawień BIP
2020-08-21 13:36:02SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. BHPMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-08-21 13:35:34SEKCJA FINANSÓWMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-08-21 13:35:10SEKCJA ORGANIZACYJNO - KADROWAMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:14:44DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:11:42ARCHIWUMMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:11:36ARCHIWUMMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:10:12SKARGI I WNIOSKIMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:10:11SKARGI I WNIOSKIMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:09:19NABÓR DO SŁUŻBYMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:08:17OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:07:42SPRAWOZDANIA FINANSOWEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:07:36SPRAWOZDANIA FINANSOWEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:06:56KONTROLA ZARZĄDCZAMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:06:02KONTROLA ZARZĄDCZAMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:05:44AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIAMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:05:32MENU LEWEMroźla JarosławAktualizacja menu
2020-07-01 13:04:57ZAMÓWIENIA PUBLICZNEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:04:48ZAMÓWIENIA PUBLICZNEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:04:39ZAMÓWIENIA PUBLICZNEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:04:11REJESTRY I EWIDENCJEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:03:30MAJĄTEK KOMENDYMroźla JarosławAktualizacja dokumentu