KP PSP w BĘDZINIE

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

 

Telefony:

              Alarmowe: 998; 112

              Centrala: (32) 267 – 50 – 31 do 33

fax: (32) 294 – 45 – 46

email: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl

 

Zmiana I:

Dyżurny Operacyjny – kpt. Przemysław Ordon
Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowania – mł.asp. Mateusz Marek
Dyspozytor
 ogn. Łukasz Sajda

Zmiana II:

Dyżurny Operacyjny – kpt. Karol Szastak
Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowania – asp. Łukasz Budniak
Dyżurny Stanowiska Kierowania – st.ogn. Grzegorz Woźniczko

 

Zmiana III:

Dyżurny Operacyjny –  mł.kpt. Damian Flak
Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowania – mł.asp. Jarosław Mroźla

 

Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:

 • przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na obszarze chronionym, 
 • koordynacja działań ratowniczych na obszarze chronionym w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, 
 • przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń oraz przekazywanie tych informacji do SK KW, 
 • dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia, 
 • przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSRG i przekazywanie tych informacji do SK KP, 
 • współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania, 
 • dysponowanie siłami i środkami PSP, jednostkami wchodzącymi w skład KSRG oraz innych jednostek na terenie powiatu wg ustalonych zasad dysponowania, 
 • prowadzenie ewidencji wojewódzkich specjalistów oraz dysponowanie nimi wg odrębnych ustaleń, 
 • powiadamianie przełożonych oraz władz powiatu o zagrożeniach występujących na terenie powiatu, 
 • prowadzenie komputerowych baz danych, 
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SK KP, 
 • obsługa urządzeń monitoringu pożarowego, 
 • przyjmowanie zgłoszeń z telefonów stacjonarnych na nr 112 i przekazywanie ich do właściwych służb (Ratownictwa Medycznego lub Policji), 
 • utrzymywanie stałej łączności z SK KW w Katowicach. 

Etatową obsadę SK KP w Będzinie stanowią:

 • Dyżurny Operacyjny, 
 • Pomocnik Dyżurnego Operacyjnego.