KP PSP w BĘDZINIE
Regulamin organizacyjny 
 

Postanowienia ogólne

 

     Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie określa szczegółową organizację Komendy Powiatowej, w tym:

 • sposób kierowania pracą Komendy Powiatowej;
 • strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej;
 • zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • wzory pieczęci i stempli;
 • liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej.

 

Komenda Powiatowa jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu będzińskiego w skład którego wchodzą następujące samorządowe jednostki administracyjne:

 • miasto Będzin,
 • miasto Czeladź,
 • miasto Wojkowice,
 • miasto Sławków,
 • misto i gmina Siewierz,
 • gmina Bobrowniki,
 • gmina Mierzęcice,
 • gmina Psary.

 

Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Będzin.