KP PSP w BĘDZINIE

                                     

Ogłoszenia o przetargach                             
           

 
                                                                               Będzin, dnia 02.12.2013 r 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   

 

„Dostawa paliw płynnych dla potrzeb zaplecza  technicznego

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Będzinie”

Sprawa PT-2370/1/13   

 

Dokumenty do pobrania:

 
OGŁOSZENIE - PALIWO 2013.doc

OGŁOSZENIE - PALIWO 2013.pdf

 

 


          Będzin, dnia 02.12.2013 r.  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

"Dostawa paliw płynnych dla potrzeb zaplecza technicznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie"

Sprawa PT-2370/1/13

 

Dokumenty do pobrania:


SIWZ Paliwo 2.12.13.doc

SIWZ Paliwo 2.12.13.pdf