KP PSP w Będzinie

 

 

Ogłoszenia o wynikach przetargów

 

 

Będzin, dnia 11.12.2013 r.  

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb zaplecza technicznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie”

Sprawa PT-2370/1/13

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY.doc

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY.pdf