KP PSP w BĘDZINIE

Archiwum

 

Przetarg na dostawę paliw płynnych dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Będzinie - 10.07.2019

 

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 16 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 2 sierpnia 2019 r.

 

 

Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie "POLSKI GAZ" Sp. z o.o. Terminal Przeładunkowy w Sosnowcu Kolonia Wągródka -    16.01.2017

 

Będzin, dnia 10.01.2017

Ogłoszenie nr 4833 - 2017 z dnia 2017-0-10 r.

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb zaplecza technicznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

Będzin, dnia 12.12.2016

Ogłoszenie nr 364115 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb zaplecza technicznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

nr sprawy  PT-2370/1/16

 
Dokumenty do pobrania:

SIWZ Paliwo 12.2016

Ogłoszenie nr 364115 - 2016 z dnia 2016-12-12 r

 

 

 

 

 

Będzin, dnia 20.12.2016

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę paliw płynnych dla potrzeb zaplecza technicznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

nr sprawy  PT-2370/1/16

 
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze oferty

Postępowanie konsultacyjne "AMERIGAS POLSKA" oddział w Sławkowie     - 01.12.2014

Plan konsultacyjny "POLSKI GAZ" S.A     - 27.03.2014

OGŁOSZENIA O WYNIKACH PRZETARGÓW     - 11.12.2013

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH     - 02.12.2013