KP PSP w BĘDZINIE

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2020-07-01 13:14:44DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:11:42ARCHIWUMMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:11:36ARCHIWUMMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:10:12SKARGI I WNIOSKIMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:10:11SKARGI I WNIOSKIMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:09:19NABÓR DO SŁUŻBYMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:08:17OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:07:42SPRAWOZDANIA FINANSOWEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:07:36SPRAWOZDANIA FINANSOWEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:06:56KONTROLA ZARZĄDCZAMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:06:02KONTROLA ZARZĄDCZAMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:05:44AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIAMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:05:32MENU LEWEMroźla JarosławAktualizacja menu
2020-07-01 13:04:57ZAMÓWIENIA PUBLICZNEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:04:48ZAMÓWIENIA PUBLICZNEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:04:39ZAMÓWIENIA PUBLICZNEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:04:11REJESTRY I EWIDENCJEMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:03:30MAJĄTEK KOMENDYMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:02:48STRUKTURA ORGANIZACYJNAMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:02:01REGULAMIN ORGANIZACYJNYMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:01:42PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIAMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:01:37PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIAMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 13:00:12REDAKCJA BIULETYNUMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 12:59:11INSTRUKCJAMroźla JarosławAktualizacja dokumentu
2020-07-01 12:30:09SKARGI I WNIOSKIMroźla JarosławAktualizacja dokumentu