KP PSP w BĘDZINIE

Koordynatorzy ds. dostępności

 

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Będzinie realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (DZ. U. z 2019 poz. 1696) przekazuje dane wyznaczonych koordynatorów do spraw dostępności: 

Koordynator ds. w zakresie dostępności architektonicznej

mł. kpt. Marcel Kolasa

Telefon: (32) 294 – 45 – 60

Fax: (32) 294 – 45 – 46

email: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl

 

 

Koordynator ds. w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej

mł. ogn. Jacek Apostolski

Telefon: (32) 294 – 45 – 49

Fax: (32) 294 – 45 – 46

email: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl