KP PSP w BĘDZINIE

Majątek Komendy

 

     Majątek Komendy Powiatowej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Komenda Powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo - materiałową wg zasad określonych w odrębnych przepisach.